خوب گوش کردن را یاد بگیریم گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

بیت ارما beatarma

بیت ارما مرجع تکست و بیت

عنوان تبلیغ
عنوان تبلیغ
نام:You آهنگساز :حسین فرخ

بیت دیس لاو

نام:You آهنگساز :حسین فرخ
نام:Khafan آهنگساز :قاف

بیت رپ

نام:Khafan آهنگساز :قاف
نام:BLANK SPACE آهنگساز :قاف

بیت رپ

بیت ترپ

نام:BLANK SPACE آهنگساز :قاف
نام: Luof آهنگساز :Fd

بیت رپ

نام: Luof آهنگساز :Fd
نام:  SoltaneBeat آهنگساز :Sajadj1

بیت گنگ

نام: SoltaneBeat آهنگساز :Sajadj1
بیت هیپ هاپ به نام Daeman

بیت هیپ هاپ

بیت هیپ هاپ به نام Daeman
عنوان آگهی

نام:You آهنگساز :حسین فرخ

  • ۶۳۱

نام:Khafan آهنگساز :قاف

  • ۵۵۰

نام:BLANK SPACE آهنگساز :قاف

  • ۵۹۰

نام: Luof آهنگساز :Fd

  • ۵۸۰

نام: SoltaneBeat آهنگساز :Sajadj1

  • ۸۶۰

بیت هیپ هاپ به نام Daeman

  • ۸۱۰

بیت رپ کاری از حسین فرخ

  • ۱۰۶۰